Lojman onarımı yapılacaktır
Bina tadilatı yaptırılacaktır
Hamur tatlılar ve unlu mamuller satın alınacaktır
Örtüm seti satın alınacaktır
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Personel hizmeti alınacaktır
Beyin cerrahi el aleti alınacaktır
Kırtasiye malzemesi ve toner alınacaktır
Yenileme ve tadilat işleri yaptırılacaktır
AG kablo satın alınacaktır
Tek odacıklı pacemaker temini
Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacaktır
Mekanik tesisat onarımı yapılacaktır
Moloz nakli yaptırılacaktır
Gıda ürünleri satın alınacaktır
Bakım onarım hizmeti alınacaktır
Artroskopi kamera alımı
Kırtasiye ve sarf malzeme satın alınacaktır
Tıbbi sarf malzeme alımı
Temizlik malzemesi satın alınacaktır