Güvensiz ürün toplatılması kararı (Gere marka c07 model lav taşlı lpg'li mangal)
Tereke davasında duruşmanın ilanen tebliği
Çeşitli nitelikte taşınmazlar kiraya verilecektir
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Gaiplik duyurusu (Erkut Toker)
Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) dava tebliği
Güvensiz ürün arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı
Güvensiz ürün arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı
Güvensiz ürün arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı
Güvensiz ürün arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı
Güvensiz ürün arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı
Güvensiz ürün arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı
Kamulaştırma ilanı
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Teknolojik ürünler satın alınacaktır
Tahliye davası duruşma günü tebliği
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası duruşma tebliği
Kamulaştırma davası karar tebliği