İcradan satılık 38 ve 32 m2 olan 2 adet daire
İcradan satılık 80 m2 mesken
354 m2 arsanın satış ihalesi
Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası duruşma tebliği
724 m2 arsanın satış ihalesi
7 adet tarla ve 1 kerpiç evin satış ihalesi
İcradan satılık 163 m2 daire
İcradan satılık 26 m2 arsa
Taşkın kontrol inşaatı yapım işi ihalesi
Soğutma kulesinin bakım-onarımı yaptırılacaktır
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet işi
Olağanüstü genel kurul toplantısına davet
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet işi
Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin mahkeme ilanı
Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin mahkeme ilanı
Bina onarımı yaptırılacaktır
Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin mahkeme ilanı
Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin mahkeme ilanı
Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin mahkeme ilanı
25 kalem basılı evrak alınacaktır