İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Ford marka otomobiler icradan satılıktır
Ambar binası inşaatı yaptırılacaktır
Taziye evi yaptırılacaktır
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Yangın alarm sistemi alımı
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır