Kadastro tesbitine itiraz davası tebliği
Gıda ürünleri satın alınacaktır
Parke taşı ile yol ve kaldırım yaptırılacaktır
İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Bina inşaatı yapılacaktır