Miras davası karar tebliği
Olağanüstü genel kurul toplantısına davet
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır
İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Okul binası onarımı yaptırılacaktır
Tapu iptali ve tescil davası karar tebliği
Yeni imar yollarının açılması yapım işi
Likit oksijen gazı satın alınacaktır
Tapusuz taşınmaz tescili dava tebliği