İcradan satılık daire (toplu satış)
Konut ve ticari inşaat yaptırılacaktır
İcradan satılık Hyundai Accent
İcradan satılık 14039 m2 tarım arazisi
Muhtelif araç ve hurda malzemeler satılacaktır
İcradan satılık tarım arazisi (çoklu satış)
Servis yollarının iyileştirilmesi yapım işi ihalesi
Elektrik tesisi yaptırılacaktır
Vergi mükellefiyetlik kayıtlarının kontrol edilmesi hakkında duyuru
Yol yaptırılacaktır
Olağan genel kurul toplantısına davet
Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır
Yemek hizmeti alınacaktır
İcradan satılık Hyundai Accent Era
Tahditli plaka verilecektir