Gölet su alma yapısı iletim hattı ve sulama inşaatı
Araç kiralama hizmeti alım ihalesi
Ocak taşından tahkimat taşı hazırlanması işi
55 Kalem kit ve malzeme alımı
Sulama tesisi insaatı