Gaiplik ilanı
Tapu iptali ve tescil davası duruşma tebliği
Duruşmaya davet
Tapu iptali ve tescil dava tebliği
Gaipliğe karar verilmesi davası (Abdulbaki Platin)
Gaiplik davası karar tebliği
Boşanma davası duruşma tebliği
Mirasçılık belgesi istemli dava tebliği
Tapusuz taşınmazın tescili davası tebliği
Boşanma davası duruşma tebliği
Ortaklığın giderilmesi davası duruşma tebliği
Tapu kaydındaki şerhin terkini davası
Gaipliğe karar verilmesi hakkında dava tebliği (Gaip Ali kızı rüveyde)
Gaipliğe karar verilmesi hakkında dava tebliği (gaip Aykan Koç)
Boşanma davası duruşma tebliği
Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) dava tebliği
Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) dava tebliği
Boşanma (ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle) davası
Gaipliğe karar verilmesi davası
Rabia Sena Arar'ın gaiplik duyurusu