Satılık konut alanı
Altyapı ve üstyapı bakım onarımı yapılacaktır
İlanen tebliğ
Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil dava tebliği
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Park yeri kiraya verilecektir
Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) dava tebliği
Nüfus tashih davası karar özeti
Nüfus kayıt ve tescil karar ilanı
Gaiplik davası karar tebliği
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Nüfus kayıt ve tescil karar ilanı
Nüfus tashih davası karar özeti
Nüfus tashih davası karar özeti
Mükelleflere tebligat
Nüfus kayıt ve tescil davası hüküm özeti
Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) dava tebliği
Kamulaştırma ilanı
Evlat edinme davası duruşma tebliği
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği