Doğal kaynak suyu kiralama işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir
Gaiplik davası karar tebliği
Duruşma gününün ilanen tebliği
Duruşma gününün ilanen tebliği
Vergi borcu ve ceza ihbarnameleri