Uygulama imar planı değişikliği
Uygulama imar planı değişikliği
İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Kültür merkezi salonu onarılacaktır
Tek katlı betonarme karkas bina yaptırılacaktır
İcradan satılık bina hissesi
Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır
Okul yaptırılacaktır