Muhtelif inşaat ve elektrik malzemesi alınacaktır
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
İşçi koruyucu teçhizatları satın alınacaktır
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Montaj kurulum işi hizmeti alınacaktır
Ses sistemi ve sahne ekipmanları alınacaktır
Çed sürecine halkın katılımı toplantı daveti