Tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle) dava tebliği
Tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davası
Kamulaştırma davası duruşma tebliği
Nüfus kayıt ve tescil ilanı
Soy bağının reddi davasının karar tebliği
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Boşanma davası karar ve temyiz ilanı
İcradan satılık Hyundai Accent Blue