İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Yedek parça malzemesi alınacaktır
Akaryakıt satın alınacaktır
Isı merkezleri ve klima santrallerinin periyodik bakım işi
Toner tasarruf, raporlama ve yazıcı parkurunu kontrol programı alınacktır
Yol arama ve kontrol malzemesi satın alım işi
Keskin nişancı dürbünü satın alınacaktır
Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil)dava tebliği
Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin mahkeme ilanı