Sigortacılık hizmeti alımı
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Pide pişirme fırını kiraya verilecektir
Vana ve ek parçaları satın alınacaktır
Toprak işleme hizmeti alınacaktır