Tapu iptali ve tescil dava tebliği
İstinat duvarı yaptırılacaktır
Tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımı yapılacaktır
Arsa vasıflı taşınmazlar satılacaktır
Okul binası ve pansiyon yaptırılacaktır
Motor ve eksenel yatak seti alınacaktır
Kışlık yakacak alınacaktır
Personel hizmeti alınacaktır
Okul binası onarımı yapılacaktır
Servis hizmeti alım işi ihale ilanı
Tapu iptali ve tescil dava tebliği