Belediye Başkanlığı Tarafından Taşınmaz Mallar Kiraya Verilecektir
2+1 daire satılacaktır
Dükkan kiraya verilecektir
Yemek hizmeti alınacaktır
32 kalem tıbbi demirbaş alınacaktır
38 araç ile günü birlik servis hizmeti alınacaktır
600 ton kömür alınacaktır
Sayısal kadastral harita yapılacaktır
Kalorifer tesisatı onarımı yaptırılacaktır
Kömür yükleme ve nakliyesi yapılacaktır
Elektrik enerjisi alınacaktır
Güvenlik kulübesi, anıt aydınlatma ve onarımı yaptırılacaktır
Genel kurulun ilanen tebliği