köprülerin yapım işi
Orman yolları sanat yapısı
Köprü onarımı yapım işi
Yol levhaları işi
Toprak tesfiye sanat yapıları
imar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Araç Kiralama Hizmeti alımı
Kafes tel ihatası yapımı işi
Yol sanat yapıları
imar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Basit tasfiyede alacaklıları iflas
Elektrik malzemesi alımı
İcradan satılık düğün salonu
Genel kurul toplantısına davet
İcradan satılık kargir ev
İcradan satılık kargir ev
Bitki alımı
imar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Yenikent katı atık depolama
Evsel atıksu arıtma tesisi