İcradan satılık 2 adet daire
İcradan satılık 3+1 daireler (çoklu satış)
İcradan satılık 3+1 daire
Tapu iptali ve tescil dava tebliği
Kamulaştırma dava tebliği
Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil dava tebliği
Personel hizmeti alınacaktır
Vergi borcu ve ceza ihbarnameleri
Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Sedir, sehpa ve imam masası alınacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Muhtelif elektrik malzemesi alınacaktır
İcradan satılık daire
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır
Katı yakıt (kömür ve odun) satın alınacaktır