İşyeri (çay ocağı) işletme hakkı kiraya verilecektir
İşyeri (kantin) kiraya verilecektir
Bina onarımı yaptırılacaktır