Tahsilat makbuzu alımı
Taşınmaz Satış ihalesi
İçme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapımı
5 kalem yıllık alerji testi alımı
İlkokul onarım işi
Tesis yapım işi ihale edilecektir