Çöp depolama alanın işletilmesi hizmeti alınacaktır
İcradan çeşitli nitelikteki (çoklu satış) taşınmazların satış ihalesi yapılacaktır