Tapu tescil davasında ara karara itirazı olanlara tebliğ
Ticari şirket (ortaklıktan çıkma veya çıkarılmaya i·lişkin) davası duruşma günü tebliği
Tescil talebine itirazı olanlara tebliğ
Parselasyon planının ilanı
Belediye lojman yönetmeliği ilanen tebliğat