Genel kurul toplantısına çağrı
Olağan genel kurul toplantısı
Çed sürecine halkın katılımı toplantı daveti