İcradan tarla vasıflı mesken (toplu satıştır)
Yemek hizmeti alınacaktır
Vergi borcu ve ceza tebliği
Kalorifer yakıtı satın alınacaktır
Muhtelif semtlerde bulunan arsa ve tarla vasıflı meskenlerin ihale usulü satışı