İhale iptali ilanı
Genel Kurul Toplantısı'na davet
Nüfus tashih davası karar özeti
Elektrik enerjisi alınacaktır
Yol yaptırılacaktır
Lng (sıvılaştırılmış doğalgaz) alınacaktır
Hdpe koruge boru alınacaktır
Temizlik malzemesi satın alınacaktır
Park ve bina inşaatı yaptırılacaktır
Yol yaptırılacaktır