Hazine ait taşınmazların irtifak hakkı tesis edilecektir
Tapu iptali ve tescili konulu davanın ara karar tebliği
Okul binasının kalorifer kazanı değiştirilmesi işi
Çatı onarımı yapım işi
Emniyet müdürlüğü lojmanlı ek hizmet binası doğal gaz dönüşüm işi yaptırılacaktır
Hizmet binası yapım işi ihale ilanı
Yazlık meyve ve sebze alınacaktır
İlkokul binasının doğal gaz dönüşüm işi yaptırılacak
Konut satışı duyuru ilanı
Okul binalarının doğal gaz dönüşüm işi yaptırılacaktır
Sulama yapım işi
Onarım inşaatı yapım işi
Makina teçhizatı alım ihalesi yapılacaktır
Doğalgaz dönüşümü yapım işi
Öğrencileri okullara taşıma hizmeti alınacaktır
Malzemesiz temizlik hizmeti alımı
Halkın katılımı (ÇED)toplantısı