Uygulama imar planı değişikliği
Park yaptırılacaktır
Parke taşı, kent mobilyaları satın alınacaktır
İçme sütü ve poşet ayran satın alınacaktır
Asfalt betonu aşınma karışımı alınacaktır
Yol aydınlatması yapılacaktır
Kamulaştırma ilanı
Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) dava tebliği