Gaiplik ilanı
Personel hizmeti alınacaktır
Baharat alınacaktır
Dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliği
Gaiplik davası karar tebliği
Kömür yükleme, nakliye, boşaltma ve istifleme yaptırılacaktır
Imar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme
Sondaj kuyusu kazım işi yaptırılacaktır