Bedel tespiti ve terkin istemli Kamulaştırma dava tebliği
Sokak düzenleme işi yaptırılacaktır