İcradan satılık taşınmazlar (çoklu satış)
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği
Personel hizmeti alınacaktır
Okul binası onarımı yaptırılacaktır
Elektrik tesisatlarının yenilenmesi yaptırılacaktır
Hazır beton (pompalı) alınacaktır
İcradan satılık tarım arazileri (çoklu satış)