Gölet yapımı ihale edilecektir
İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme