Dere ıslah çalışması yapılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır