Tarım arazileri satışa sunulacaktır
Kıymetli evrak iptal (dernek geliri alındı belgesi) tebliği
Yol yaptırılacaktır